Palabras de ejemplo con C

La carta vs Es la tercera letra del alfabeto español y la segunda consonante; representa diferentes fonemas o suena según la vocal que le precede:

EN EL) La carta vs antes de las vocales el, el, tu puede representar el siguiente sonido:

 • El fonema / k /: es un sonido velar oclusivo sordo, que también representa la letra. Por ejemplo, estas son palabras de sonido como cuerpo, manta, casa, cota de malla, suéter, serpiente, etc.

B) La carta vs antes de las vocales y yo puede representar o adquirir dos sonidos:

 • El fonema / θ /: es un sonido fricativo dental sordo que adquiere la letra vs en areas no sentarse, es decir, en áreas donde el sonido del vs y el de s o z (Como en España). Por ejemplo, en las palabras competencia, ciencia, primer plano, cigarro,
 • El fonema / s /: es un sonido fricativo sordo-alveolar que adquiere el vs en las sesenta regiones, es decir, cuando no se hace distinción entre el sonido del y, c z (como en la mayoría de países latinoamericanos). Por ejemplo, las palabras cielo, encuentro, centro, proximidad,
Índice()

  +500 ejemplos de palabras con c

  Palabras monosílabas con c:

  1. VSen el
  2. VShef
  3. VScadera
  4. VSyo soy
  5. VSnada
  6. VSlabio
  7. VSlon
  8. VSOK
  9. VSviejo
  10. VSen el
  11. VSOye
  12. VSJaguar
  13. VSraza
  14. VSreír
  15. VSlimpio
  16. VSOcupación
  17. VScallejón
  18. VSqué
  19. VSGuau
  20. VSUPS

  Palabras bisílabas con c:

  1. VSabal
  2. VSPotencia
  3. VSada
  4. VSaire
  5. VSafecto
  6. VSAHA
  7. VSalcohol
  8. VSAliz
  9. VStodo
  10. VSalma
  11. VSEntonces
  12. VSblanco
  13. VSobjetivo
  14. VSAlzon
  15. VSamor
  16. VSampolla
  17. VSA-N-A
  18. VSCáncer
  19. VSaño
  20. VSquerido
  21. VSA-N-A
  22. VSaño
  23. VSaños
  24. VSapa
  25. VSdespués
  26. VSguacamayo
  27. VSarce
  28. VSdemanda
  29. VSArne
  30. VSAprovechar
  31. VSAnillo
  32. VSarril
  33. VSArtel
  34. VScartel
  35. VSArton
  36. VSmanipular
  37. VSPor lo tanto
  38. VSademás
  39. VSespada
  40. VSpolo
  41. VSastor
  42. VSAuce
  43. VSava
  44. VSavaro
  45. VSpájaro
  46. VSmala suerte
  47. VSazo
  48. VSy Bo
  49. VSebu
  50. VSahora
  51. VSEnlace
  52. VSelevado
  53. VSy en
  54. VScomienzo
  55. VSsensor
  56. VSingresar
  57. VSEscalada
  58. VSeñir
  59. VSaño
  60. VSOye
  61. VSeso fue
  62. VSero
  63. VSerror
  64. VSútero
  65. VSser - estar
  66. VSdespierta
  67. VSharlar
  68. VSrebaño
  69. VSyo tengo
  70. VShica
  71. VSOye
  72. VShivo
  73. VSGuadaña
  74. VSIclo
  75. VSCiervo
  76. VSEn co
  77. VSEn t
  78. VSadentro
  79. VSIsne
  80. VSeso es
  81. VSCiudad
  82. VSCivil
  83. VSlamer
  84. VSlara
  85. VSbrillante
  86. VSel as
  87. VSLavado
  88. VSlaxo
  89. VSLima
  90. VSloro
  91. VSsitio de construcción
  92. VStrabaja
  93. VSopción
  94. VScóctel
  95. VSodal
  96. VSíndice
  97. VSojin
  98. VSojo
  99. VSonda
  100. VSolor
  101. VShombro
  102. VScómic
  103. VS¿Como? 'O qué
  104. VSordinario
  105. VSo
  106. VSolor
  107. VSonfort
  108. VSOng
  109. VSo no
  110. VSonsoul
  111. VSal control
  112. VSviaje
  113. VSOgnac
  114. VSópalo
  115. VSel par
  116. VSopiáceo
  117. VSHola
  118. VSOré
  119. VSEscucharte
  120. VSatrevimiento
  121. VSosta
  122. VSOeste
  123. VShueso
  124. VSOh
  125. VSestupendo
  126. VSoxal
  127. VSóxido
  128. VSoyol
  129. VSseda artificial
  130. VSraza
  131. VSVuelve
  132. VSrehacer
  133. VSreír
  134. VSlínea
  135. VScondenado
  136. VSestuario
  137. VSrío
  138. VSraquitismo
  139. VSrasga
  140. VSrugido
  141. VScrudo
  142. VSruce
  143. VSMaleducado
  144. VSrueldad
  145. VSalgunos
  146. VSCuándo
  147. VStrimestre
  148. VSqué
  149. VScuatro
  150. VSuba
  151. VSucar
  152. VSwhoo
  153. VSuno
  154. VSamo
  155. VSuero
  156. VSDónde es
  157. VSuet
  158. VSulpa
  159. VSulular
  160. VSAdoración
  161. VSuno
  162. VSclavo
  163. VSuota
  164. VSupé
  165. VSHasta que
  166. VSderecho
  167. VSura
  168. VSurato
  169. VSimpulso
  170. VSuva
  171. VSútero
  172. VSusar
  173. VSusar
  174. VSotro
  175. VSuyo

  Palabras trisílabas con c:

  1. VShumillar
  2. VSAballo
  3. VSHola
  4. VSLa abejas
  5. VSabine
  6. VSAbierto
  7. VSAbierto
  8. VSaqui
  9. VSademás
  10. VSAdán
  11. VSefectuar la aducción
  12. VSefectuar la aducción
  13. VSfetal
  14. VSdesagradable
  15. VSayuda
  16. VSajero
  17. VSechazón
  18. VSViva
  19. VShilo
  20. VShilo
  21. VSálamo
  22. VSmitad
  23. VSalcular
  24. VSCálculo
  25. VSCiudad
  26. VSaliso
  27. VSAldillo
  28. VSalid
  29. VSpara fomentar
  30. VSestudiantes antiguos
  31. VSAlvario
  32. VScalina
  33. VScreado
  34. VSmuestra
  35. VSmillón
  36. VSamilla
  37. VSla mina
  38. VSYo no
  39. VSampist
  40. VSanuario
  41. VSAnasta
  42. VSancla
  43. VSventana
  44. VSañojo
  45. VSdolor
  46. VSanoa
  47. VSpolilla
  48. VSático
  49. VSel viejo
  50. VSAntina
  51. VSantoral
  52. VSamplificador
  53. VSaoba
  54. VSapatía
  55. VSRápido
  56. VSapuesta
  57. VSDamasco
  58. VScápsula
  59. VSApullo
  60. VSpersonaje
  61. VSarbon
  62. VSarquero
  63. VSardiente
  64. VSaire
  65. VSdemanda
  66. VSAribe
  67. VSaricia
  68. VSaridad
  69. VSCarnaval
  70. VSArnaza
  71. VSDetener
  72. VSllegada
  73. VSarroz
  74. VSRusel
  75. VSAlcachofa
  76. VSastuto
  77. VSCáscara
  78. VSrígido
  79. VSla flecha
  80. VSbrillar
  81. VSAsí no
  82. VSasona
  83. VSpicadura
  84. VSvestidor
  85. VSateo
  86. VSateo
  87. VSAtherva
  88. VStormento
  89. VSausente
  90. VSaustica
  91. VSaltar
  92. VSaltar
  93. VSactivar
  94. VSuno mismo
  95. VSinfierno
  96. VSNavidad
  97. VSazotar
  98. VSebiche
  99. VSÉbola
  100. VSecine
  101. VStomador
  102. VSEjilla
  103. VSpopular
  104. VSlastre
  105. VSelibe
  106. VSprovocar
  107. VSOh
  108. VSestudiante
  109. VSelemento
  110. VSenital
  111. VSeniza
  112. VSenizal
  113. VSgarantizar
  114. VSgarantizar
  115. VSviolación
  116. VSluego
  117. VSpantalla
  118. VSdespierta
  119. VSdemandado
  120. VSexcéntrico
  121. VSeñidor
  122. VSepil
  123. VSepilo
  124. VSderecho
  125. VSerección
  126. VSErillo
  127. VSequivocado
  128. VSerror
  129. VSbicho
  130. VSertero
  131. VSfuerza
  132. VSerumen
  133. VShierba
  134. VStorre
  135. VSenergético
  136. VSEtone
  137. VStos
  138. VSdestripado
  139. VScolgar
  140. VSguión
  141. VShíbrido
  142. VSicatrix
  143. VScíclico
  144. VSiclops
  145. VSYenaga
  146. VSigarro
  147. VSinema
  148. VSúnico
  149. VSinismo
  150. VScirculo
  151. VSiruela
  152. VSexterno
  153. VSistico
  154. VSitara
  155. VSitola
  156. VSItora
  157. VScítrico
  158. VSivic
  159. VSclásico
  160. VSlause
  161. VSlavija
  162. VSalto
  163. VSlienela
  164. VSlinico
  165. VSLoruro
  166. VSo autor
  167. VSoaxial
  168. VSobalto
  169. VSobard
  170. VSobayo
  171. VSobservador
  172. VSgracias
  173. VSobligar
  174. VSgracias
  175. VStrabaja
  176. VSochenta
  177. VSochenta
  178. VSácido
  179. VStaller
  180. VStaller
  181. VSodazo
  182. VSódico
  183. VStributo
  184. VSOdorizar
  185. VSOgoter
  186. VSvacilación
  187. VSo participar
  188. VSPara navegar
  189. VSFelicidades
  190. VSolapse
  191. VSelegir
  192. VSPara recuperar
  193. VSvotante
  194. VSel Buena onda
  195. VSOlegio
  196. VSolera
  197. VSoleico
  198. VSolivier
  199. VSOlina
  200. VSelmillo

  palabras tetrasilábicas con vs:

  1. VSllanura
  2. VSPerla
  3. VSalfabeto
  4. VSAbellera
  5. VSresumen
  6. VSpresta atención
  7. VSmolino de acero
  8. VSaducción
  9. VScariñoso
  10. VSajonera
  11. VSalamidade
  12. VSalavera
  13. VSelemental
  14. VScalendario
  15. VSAlendula
  16. VSalentador
  17. VSallicle
  18. VSalificar
  19. VSaligram
  20. VSAlejera
  21. VSAllejero
  22. VSAllejuela
  23. VSameleon
  24. VSamarillo
  25. VSambivia
  26. VSambiguo
  27. VSameriniano
  28. VSaminato
  29. VSteleimpresora
  30. VSCamiseta de manga corta
  31. VSabrigo
  32. VSabrigo
  33. VSmimar
  34. VSapaneo
  35. VSbombilla
  36. VSliso
  37. VScaminante
  38. VSanéfora
  39. VSanillo
  40. VSanónimo
  41. VSanónimo
  42. VSantilena
  43. VSAntinéla
  44. VSanturia
  45. VSpromedio
  46. VSaótico
  47. VSchimenea
  48. VSapholder
  49. VScapítulo
  50. VSpegar
  51. VSpedir disculpas
  52. VSapulina
  53. VSaracola
  54. VSarado
  55. VSArajillo
  56. VSamarillo
  57. VSgarra
  58. VSaravana
  59. VSdeporte
  60. VSarbonizar
  61. VSarquero
  62. VSardiente
  63. VSel cardiólogo
  64. VSborde
  65. VSarnívoro
  66. VSarolina
  67. VStopógrafo
  68. VSarrebatar
  69. VScarretilla
  70. VSartillería
  71. VSasanova
  72. VSen serio
  73. VSastellan
  74. VSastigador
  75. VSrealidad
  76. VSatacantes
  77. VSmirador
  78. VSataque
  79. VSun registro
  80. VSataplasma
  81. VSAttapult
  82. VSdesastre
  83. VSateísmo
  84. VSateo
  85. VSatólico
  86. VSAucasseus
  87. VSAucasique
  88. VSnegrita
  89. VSaudición
  90. VSautorizar
  91. VSautoactivo
  92. VSautismo
  93. VSactividad
  94. VSvergonzoso
  95. VSdegradación
  96. VSelerity
  97. VSelibato
  98. VSElosia
  99. VSélite
  100. VSeluloide
  101. VScementerio
  102. VSbrillaba
  103. VSentenario
  104. VSentusiasta
  105. VSentigrados
  106. VSentímetro
  107. VSeraaic
  108. VSdeslizar
  109. VSerrante
  110. VScertificar
  111. VSárea
  112. VShocolatina
  113. VSsusto
  114. VSciclomotor
  115. VSicónico
  116. VScientífico
  117. VSigarillo
  118. VSilíndrico
  119. VSa salvo
  120. VSIrujan
  121. VScivilizar
  122. VSamante
  123. VSlarinette
  124. VSlavícula
  125. VSlimático
  126. VSayuda
  127. VSoagulus
  128. VSoalición
  129. VSdespierta
  130. VShangar
  131. VSapertura
  132. VSHorno
  133. VScocodrilo
  134. VSodioso
  135. VSmodificar
  136. VSo recto
  137. VSedición
  138. VSeditor
  139. VSdonde vives
  140. VSheredar
  141. VSvacilación
  142. VSvacilante
  143. VSelaborar
  144. VSHola
  145. VSlado
  146. VScolectivo
  147. VSolegiado
  148. VSChica de escuela
  149. VScolesterol
  150. VSolet
  151. VSgordura
  152. VSPetróleo
  153. VSajustar
  154. VSolonizar
  155. VSfragante
  156. VSSentir
  157. VSsentido
  158. VScolumnista
  159. VSomedero
  160. VSo medios
  161. VSomed
  162. VScomestible
  163. VScomprometido
  164. VSomisión
  165. VSomisivo
  166. VScomodidad
  167. VSomodoro
  168. VSmecenazgo
  169. VSaparecer
  170. VScompatible
  171. VSComplicado
  172. VScompositor
  173. VScompost
  174. VSel balance
  175. VScompromiso

  Palabras pentasílabas con c:

  1. VSde estallar
  2. VSbaratija
  3. VShorrible
  4. VSacofónico
  5. VSadaveriano
  6. VSalcificación
  7. VScalculadora
  8. VSaleidoscopio
  9. VSánimo
  10. VSalidoscopio
  11. VSaligrafía
  12. VSaligráfico
  13. VSamorfo
  14. VSamorógrafo
  15. VSampeonato
  16. VSgranjero
  17. VSAnalizar
  18. VSancla
  19. VSantígeno
  20. VSasistente
  21. VSanonimización
  22. VSterrible
  23. VSapitalino
  24. VSapitalismo
  25. VSapitalista
  26. VSsilbar
  27. VSArábica
  28. VStela de araña
  29. VSArdiología
  30. VSardiológico
  31. VScardiopatía
  32. VSdibujo animado
  33. VSaritativo
  34. VScarnicería
  35. VSarpintereo
  36. VSarpillera
  37. VSolla de arroz
  38. VSabolic
  39. VSatabolismo
  40. VSCatalizador
  41. VSprofesor
  42. VScategórico
  43. VSclasificar por categorías
  44. VSateo
  45. VSateerismo
  46. VSatolicismo
  47. VSautorización
  48. VSaudacia
  49. VSmucho Fuerte
  50. VSenaduria
  51. VSceremonioso
  52. VSherrería
  53. VScertificable
  54. VScertificado
  55. VSJardín de hierbas
  56. VSibérico
  57. VSdesigual
  58. VSsolo
  59. VScirculatorio
  60. VSitología
  61. VSciudadanía
  62. VSlaxitud
  63. VScopos
  64. VSlasificar
  65. VSlimatólogo
  66. VSpicadura
  67. VSmodificación
  68. VSmodificar
  69. VSEficiencia
  70. VSeficaz
  71. VSexistencia
  72. VSexiste
  73. VSselectividad
  74. VSolegiatura
  75. VSolonización
  76. VSolonizador
  77. VSoloquialismo
  78. VSactitud
  79. VSMercado
  80. VSignoraría
  81. VSomitido
  82. VScómodamente
  83. VSorgulloso
  84. VScomparativo
  85. VScompetitivo
  86. VSComunicación
  87. VScomunidad
  88. VSoncatenation
  89. VSdecoración
  90. VScurling
  91. VSomphasonaire
  92. VSfiabilidad
  93. VSconfiguración
  94. VSonificación
  95. VSconfirmatorio
  96. VSofiteria
  97. VSfusionista
  98. VSen conjunto
  99. VSonjuntivitis
  100. VSconocimiento
  101. VSConsejo
  102. VSconservatorio
  103. VSapreciable
  104. VSconsolidado
  105. VScomponente
  106. VSconsultor
  107. VSresponsabilidad
  108. VSEscritorio
  109. VScontra ataque
  110. VScontralie
  111. VSsobrenatural
  112. VScontribuyente
  113. VSadversario
  114. VSconvocación
  115. VSordenado
  116. VScoordinación
  117. VScoordinado
  118. VScoordinador
  119. VSlastimosamente
  120. VSOpcional
  121. VSornamento
  122. VSel negocio
  123. VSo directamente
  124. VSpadre
  125. VSortometria
  126. VSosmetólogo
  127. VSaltruismo
  128. VSreactividad
  129. VSrentabilidad
  130. VScriminalista
  131. VSriminólogo
  132. VScristalería
  133. VSrítmicamente
  134. VSIrónicamente
  135. VSronografía
  136. VScronología
  137. VScronológico
  138. VScronógrafo
  139. VSronometría
  140. VSvigésimo
  141. VScualitativo
  142. VScuantificador
  143. VSuberteria
  144. VSuchillery
  145. VSexamen
  146. VSculpa
  147. VScansada
  148. VSuraduria
  149. VSurgentemente
  150. VSurvilíneo

  Te podría gustar:

  Califica esta Publicación

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Subir

  Usamos cookies Política de Cookies